THE BEST THING ABOUT LIFE IS LEARNING.

Saturday, 19 January 2013

Pra-U Teks STPM Penggal 2


Pra-U Teks STPM Penggal 2 terbitan Pernebitan Pelangi Sdn Bhd kini boleh didapati di pasaran.
Siri ini ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran Terbaharu STPM yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Siri ini amat sesuai digunakan o…leh pelajar-pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan STPM sebagai rujukan.
Ciri-ciri Istimewa Pra-U Teks STPM Penggal 2 terbitan Penerbitan Pelangi Sdn Bhd:
• Ekstrak Soalan STPM 2011 dengan jawapan
• Nota yang padat dan lengkap
• Kolum Sisi yang mengandungi Galeri Info, Akses Ilmu, Tips Peperiksaan dan Petunjuk STPM.
• Latihan Pengukuhan yang Menepati Piawai STPM Terbaharu
• Kertas Model Penggal 2
• Jawapan Lengkap
Jadul-jadul Pra-U & STPM Pra-U Teks STPM Penggal 2 terbitan Penerbitan Pelangi Sdn Bhd:
• Mastering MUET
• Pengajian Am Penggal 1 & 2
• Bahasa Melayu Penggal 1 & 2
• Biology Term 1 & 2
• Physics Term 1 & 2
• Chemistry Term 1 & 2
• Mathematics (M) Term 1 & 2
• Mathematics (T) Term 1 & 2
• Sejarah Penggal 1 & 2
• Geografi Penggal 1 & 2
• Ekonomi Penggal 1 & 2
• Pengajian Perniagaan Penggal 1 & 2

No comments: