THE BEST THING ABOUT LIFE IS LEARNING.

Pekej Mata Pelajaran


                       SEK. MEN. KEBANGSAAN TUNKU BESAR TAMPIN                      
73000 TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PAKEJ MATA PELAJARAN PRAUNIVERSITI

Bilangan Kelas PraU 1            : 5  (2 kelas sains, 3 kelas kemanusiaan)
Bilangan Kelas PraU 2            : 5  (2 kelas sains, 3 kelas kemanusiaan)
JUMLAH KELAS                         : 10

Bilangan Mata Pelajaran ditawarkan: 11

1.         Pengajian Am                                      7.       Matematik ‘S’
2.         Muet                                                  8.       Matematik ‘T’
3.         Sejarah                                              9.        Fizik
4.         Bahasa  Melayu                                  10.       Kimia
5.         Ekonomi                                            11.       Biologi
6.         Pengajian Perniagaan

Aliran Sains
Pakej 1: 6 PRAU FIZIK
Pakej 2: 6 PRAU BIOLOGI
1
Pengajian Am
1
Pengajian Am
2
Muet
2
Muet
3
Matematik ‘T’
3
Matematik ‘T’
4
Fizik
4
Biologi
5
Kimia
5
Kimia

Aliran Kemanusiaan


Pakej 3: 6 PRAU FALSAFAH
Pakej 4: 6 PRAU ILMIAH
1
Pengajian Am
1
Pengajian Am
2
Muet
2
Muet
3
Matematik ‘S’
3
Sejarah
4
Ekonomi
4
Ekonomi
5
Pengajian Perniagaan
5
Pengajian Perniagaan


Pakej 5: 6 PRAU SARJANA
1
Pengajian Am
2
Muet
3
Sejarah
4
Ekonomi
5
Bahasa Melayu